OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie Plik cookie (ang. ciasteczko) to niewielki plik zawierający litery i cyfry, który jest zapisywany na komputerze użytkownika za jego zgodą. Pliki te pozwalają odróżnić daną osobę od reszty użytkowników strony internetowej, co pomaga poprawić jakość obsługi serwisu oraz usprawnić jego funkcjonowanie. Pełne informacje na temat typu wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz ich zastosowania można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie. Decydując się na korzystanie z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie.
Zasady dotyczące plików cookie


Co to jest plik cookie?

To niewielki plik tekstowy umieszczany na komputerze lub urządzeniu użytkownika za jego zgodą. Plików cookie można używać do wielu celów, co zostanie wyjaśnione szczegółowo w dalszej części.

Pliki cookie można zablokować lub usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub specjalnego oprogramowania, jednak w następstwie tego mogą wystąpić problemy z działaniem części strony internetowej.

[OPTION – Insert a local third party link explaining how to remove/block cookies if available]

Decydując się na korzystanie z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie.

Jaką funkcję spełniają pliki cookie na stronie internetowej firmy Honda?

Pliki te odpowiadają za szereg aspektów działania serwisu, których przykłady opisaliśmy poniżej:

• Zapamiętują preferencje użytkownika, takie jak preferowany dealer Hondy. W ten sposób ułatwiają wykonywanie pewnych czynności, jak np. odnajdywanie danych kontaktowych lub lokalizacji na mapie.

• Pliki te mogą też gromadzić anonimowe informacje na temat wykorzystania strony, dotyczące np. liczby osób, które korzystają z naszej wyszukiwarki dealerów. Informacje te wykorzystywane są w celu usprawnienia obsługi naszej strony.

• Pliki cookie zapamiętują fakt odwiedzenia strony internetowej Honda przez użytkownika, dzięki czemu reklamodawcy internetowi mogą skuteczniej dostosować komunikację marketingową, wyświetlając użytkownikowi reklamę strony internetowej dostawcy promującego aktualną ofertę firmy Honda.

Przypominamy, że pliki cookie można w każdej chwili zablokować lub usunąć, co wiąże się z trwałym usunięciem zapisanych informacji.

Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie

Na naszej stronie wykorzystywane są cztery rodzaje plików cookie:

1. Niezbędne pliki cookie

• To pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu. Są to m.in. pliki umożliwiające przechodzenie do właściwych stron w przypadku wprowadzenia przez nas poprawek w strukturze serwisu.

2. Pliki cookie odpowiadające za wydajność

• Pliki te gromadzą informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co pozwala nam sprawdzać ewentualne błędy i testować nowe funkcje. Nie gromadzimy informacji umożliwiających identyfikację użytkowników, ponieważ dane mają charakter anonimowy. Zgromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu.

3. Pliki cookie odpowiedzialne za funkcje

• Pliki te umożliwiają dostęp do konkretnych funkcji naszej witryny w celu poprawy jakości jej obsługi, zapamiętując preferencje (np. dealera), sprawdzając, czy dana usługa została już zaoferowana użytkownikowi lub zapisując bardziej złożone informacje (dotyczące np. interesujących użytkownika produktów).

4. Pliki cookie odpowiedzialne za grupy docelowe i reklamy

• Pliki te rejestrują fakt odwiedzenia witryny, jej podstron oraz klikniętych łączy. Zgromadzone w ten sposób dane są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony oraz wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika. Informacje te możemy również udostępniać innym reklamodawcom. Służą one również do badania skuteczności kampanii reklamowych.

Przypominamy, że inni zainteresowani (w tym np. sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak analiza ruchu sieciowego) mogą także wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Pliki te najprawdopodobniej należą do kategorii związanej z wydajnością lub grupami docelowymi.

Nasze projekty

                            

Partnerzy Cechu

 

 

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.    

  

  

       

Partnerzy medialni

 

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną, niezależną, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego.

Działalność statutowa Cechu nastawiona jest na integrację, kooperację i realizację wspólnych projektów na rzecz środowiska polskich rzemieślników artystów.

Pierwsze próby organizowania się rzemiosła artystycznego w powojennej Polsce pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego. Wówczas to organizowano wystawy, prezentując najcenniejsze dzieła materialnej kultury polskiej. Przy Izbach Rzemieślniczych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy powstały Komisje Rzemiosł Artystycznych, które zajmowały się organizowaniem wystaw lokalnych i ogólnopolskich.

W latach osiemdziesiątych powstawały Kluby Mistrza Rzemiosła Artystycznego powołane z inicjatywy samych rzemieślników w celu integracji środowiska. Klub Rzemiosła Artystycznego w Warszawie zrzeszał ok. 300 członków. Utworzona na Starym Mieście "Galeria przy Rynku" zajmowała się organizowaniem wystaw, popularyzowaniem zanikających rzemiosł, organizowaniem spotkań dyskusyjnych, seminariów.

Klub Rzemiosła Artystycznego w Warszawie w marcu 1989 roku został przekształcony w Cech Rzemieślników Artystów, który w 1994 przyjął nazwę Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów z siedzibą w Warszawie. Założycielem i Pierwszym Prezesem Cechu był wielce zasłużony mistrz stolarstwa artystycznego i działacz na rzecz rzemiosła artystycznego Zygmunt Dzierla. Kolejnymi prezesami byli Henryk Janas, Józef Czerniejewski i Wiesław Kluczyński.

Od maja 2009 tę zaszczytną funkcję sprawuje Olga Werbeniec.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i zagra­nicą, promowanie wyrobów i twórczości członków Cechu oraz informo­wanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej.

Pod obecnym zarządem Cechu działania statutowe zostały zintensyfikowane oraz nabrały nowego wymiaru, dostosowanego do współczesnych wyzwań ale i szerszych możliwości. Od połowy 2009 roku nowy Zarząd Cechu podjął i zrealizował energiczne działania w celu realizacji statutowych zadań, m.in.:

- organizację Targów Rzemiosła w Warszawie w dniach 6-7.06.2009,

- organizację Wystawy Polskich Rzemieślników Artystów w Sandomierzu w dniach 17.07-17.09.2010

- organizację wspólnych stoisk, ekspozycji i pokazów rzemiosła artystycznego na największych targach i wystawach, np. Amberif w Gdańsku w 2009-2015, Sacroexpo w Kielcach w 2009, 2011-2014, Targi Świat Dziecka w 2010-2013, Złoto Srebro Czas w Warszawie w 2010-2015,  podczas II Kongresu Kobiet w 2010 oraz podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie w 2013 roku.

- współorganizację wspólnych ekspozycji wyrobów członków Cechu w ramach prezentacji polskiego rzemiosła artystycznego na wystawach czasowych w Mediolanie w 2009, Lipsku 2010, na Wystawie Światowej Szanghaj 2010 oraz na targach Excellent Wonen&Leven Beurs w Rotterdamie w 2013,

- inscenizację tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych podczas Nocy Muzeów w 2010 przy ul. Próżnej w Warszawie,

- udział w Miasteczku Zawodów organizowamym przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy w 2013 I 2014.

Jesteśmy pomysłodawcami dwóch projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w partnerstwie z m.st. Warszawą zrealizowaliśmy w latach 2011-13 innowacyjny projekt szkoleniowy „Faber – rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, mający na celu uzupełnienie oferty szkolnictwa zawodowego w rzemiośle artystycznym, w ramach którego stworzyliśmy program szkoleń "Akademia Rzemiosł Artystycznych",

- w partnerstwie z m.st. Warszawą oraz Towarzystwem Amicus, zrealizowaliśmy w latach 2011-12 nowatorski projekt „Salon Artystów Rzemiosła” (cykl szkoleń dla twórców i targów rzemiosła artystycznego), którego celami są wzrost kompetencji rzemieślników artystów w zakresie przedsiębiorczości, upowszechnianie informacji na temat rzemiosła artystycznego wśród potencjalnych klientów oraz zwiększenie poziomu sprzedaży wyrobów rzemiosła artystycznego.

Podpisano porozumienia partnerskie z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług, Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Cechem Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy, Cechem Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego oraz Fundacją Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare.

Zarząd Cechu zainicjował i opracował w porozumieniu z MRFP i MFPK, koncepcję Pożyczki Cechowej, która od połowy 2011 roku jest dostępna dla małych firm rzemieślniczych jako gotowy produkt finansowy.

Zarząd Cechu w latach 2010-2011 skutecznie interweniował w kilku przypadkach zagrożenia drastycznymi podwyżkami czynszów w lokalach komunalnych zajmowanych przez firmy bądź organizacje rzemieślnicze.

W 2011 roku przygotowaliśmy raport na temat aktualnej sytuacji i potrzeb branży rzemiosła artystycznego dla Ministerstwa Gospodarki.

W 2012 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami zawodowymi szkolącymi młodzież w zawodach rzemiosła artystycznego oraz mających potencjał artystyczny - Zespołem Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego oraz Zespołem Szkół nr 32 przy ul. Ożarowskiej w Warszawie.

W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Historyków Rzemiosła Artystycznego „Artificium”, z którym organizujemy m.in. konferencje naukowe propagujące wiedzę o rzemiośle artystycznym.


 

W listopadzie 2012 roku Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów został odznaczony osobiście przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaszczytnym medalem i dyplomem "Pro Masovia" za wybitne zasługi dla Mazowsza.

 

 

Wszystkie opisane wyżej działania i inicjatywy ukierunkowane są na zbudowanie silnej i elitarnej organizacji zrzeszającej rzemieślników artystów, skutecznie reprezentującej ich interesy oraz zapewniającej swoim członkom możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z klientami i zwiększenia sprzedaży swoich wyrobów.